Sundsvall24 2017-05-03T20:07:09+00:00

Mer om Sundsvall24

Sundsvall24 är ett innovativt event för att hitta och synliggöra unga talanger från hela landet inom app- och spelutveckling men också de som arbetar med konst och design.

Bron Innovation

Vi är en del av Bron Innovation och genomför flera event varje år. Huvudeventet genomförs under vecka 42 varje år.

Bron Innovation

En gång per år genomförs IT-Veckan i Sundsvall. Sundsvall24 samkör då med Bron Innovation och Sundsvall42 under den veckan. Resten av året hjälper vi till och arrangerar mindre event för Gaming, IT och kreativt intresserade barn/ungdomar. Sundsvall24 arrangerar bland annat  CoderDojo och Geek Girl mini.

Talang

Bland de unga finns många med talanger och kompetenser som inte alltid är så lätta att värdera på traditionellt sätt.

Talang

Vi behöver därför skapa nya möjligheter och nya plattformar där deras förmågor kan synliggöras för näringslivet. Sundsvall24 försöker hitta sätt där ungdomar och talanger kan visa hur duktig på ett nytt sätt för näringsliv, investerare och rekryterare.

Nya möjligheter

Sundsvall24 är ett event för att utveckla nya affärslösningar och marknadsföringslösningar.

Nya möjligheter

Vi får också en möjlighet att se och förstå hur ungdomar ser på utbildning och arbeten i framtiden! Det är också ett faktum att samtidigt som arbetsplatserna har svårt att rekrytera för att klara sina behov, så finns det många unga människor som har svårt att hitta vägar till utbildning och arbete.

Skapa möjligheter

Genom att registrera dig som medlem stödjer du vår verksamhet. Medlemskapet är gratis. Som medlem i Sundsvall24 får du delta i aktiviteter som anordnas och du får även chansen att vara med och påverka. Medlemskapet är öppet för alla som vill delta i våra aktiviteter eller bara stödja föreningen. Har du ideer som du tror kan passa in och utvecklas inom Sundsvall24? Tveka inte utan kontakta oss!

Bli medlem

Jag vill skapa möjligheter

Föreningens stadgar